• Giá bán
  51,000
  Nhà xuất bản
  Nhà xuất bản: 
  Nhà xuất bản Y học
  Năm xuất bản
  Năm xuất bản: 
  2015
Thông tin nhan đề Quản lý nguồn nhân lực : giáo trình cho học viên sau đại học / Trường Đại học Y tế công cộng ; chủ biên, Bùi Thị Thu Hà
Xuẩt bản,phát hành H. : Y học, 2015
Mô tả vật lý 175 tr. : minh họa ; 27 cm