Nhằm giải đáp các thắc mắc cũng như hỗ trợ bạn đọc một cách nhanh chóng, kịp thời Thư viện đã đưa vào sử dụng dịch vụ chat trực tuyến trên website thư viện.
Khi sử dụng dịch vụ này, bạn đọc dễ dàng chat trực tuyến với cán bộ Thư viện để được hỗ trợ một cách nhanh nhất.
Để sử dụng, bạn đọc truy cập vào website Thư viện và chọn mục Bắt đầu trò chuyện.
Bên cạnh đó, Thư viện cũng đưa vào sử dụng website mới: http://library.huph.edu.vn/ được trình bày thân thiện hơn cho bạn đọc truy cập cả trên những thiết bị di động.
Trong quá trình sử dụng dịch vụ chat trực tuyến cũng như tìm kiếm thông tin trên website, Thư viện rất mong nhận được phản hồi của các bạn để các dịch vụ này ngày càng hoàn thiện hơn.​