Trong chuỗi các hoạt động sôi nổi chào mừng lễ kỷ niệm 68 năm truyền thống - 15 năm thành lập trường Đại học Y tế công cộng và đón nhận Huân chương Độc lập hạng ba, ngày 25-26/4/2016, Trung tâm Thông tin - thư viện đã tổ chức hoạt động trưng bày xuất bản phẩm của trường. Những xuất bản phẩm được trưng bày đều là những tài liệu do trường Đại học Y tế công cộng biên soạn và xuất bản phục vụ hoạt động học tập, giảng dạy và nghiên cứu của nhà trường. Đây là những ấn phẩm tiêu biểu đánh dấu quá trình xây dựng và phát triển của nhà trường trong suốt 15 năm qua. Các ấn phẩm có nội dung phong phú, bao trùm các nội dung đào tạo của nhà trường như dịch tễ, thống kê, sức khỏe môi trường, sức khỏe nghề nghiệp, truyền thông sức khỏe, quản lý y tế ….

Trong khuôn khổ Hội nghị Y tế công cộng toàn quốc, bàn trưng bày các xuất bản phẩm của trường được đông đảo các quan khách và đại biểu tham dự hội nghị quan tâm thăm quan.

Ảnh: Bàn trưng bày sách của Trung tâm TT-TV tại Hội nghị YTCC toàn quốc