Ngày 20 tháng 02 năm 2017, Trung tâm Thông tin - Thư viện đã tổ chức gặp mặt và tiếp nhận đoàn sinh viên thực tập đến từ trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Đoàn sinh viên thực tập gồm 4 bạn là sinh viên năm thứ ba Khoa Thư viện Thông tin - Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Các bạn sinh viên sẽ thực tập tại Trung tâm trong khoảng thời gian 2 tháng từ 20/02/2017 đến 20/04/2017.

Ảnh: Cán bộ thư viện trường ĐH YTCC và giảng viên, sinh viên Khoa TV-TT trường ĐH VHHN

Trong nhiều năm qua, sự phối hợp giữa đơn vị đào tạo là Khoa Thư viện Thông tin - trường Đại học Văn hóa Hà Nội và đơn vị thực hành là Trung tâm Thông tin - Thư viện trường Đại học Y tế công cộng trên tinh thần hợp tác, trao đổi, hỗ trợ lẫn nhau đã và đang đạt nhiều kết quả tốt đẹp.

Với thời gian thực tập hai tháng, các bạn sinh viên Khoa Thư viện - Thông tin trường Đại học Văn hóa Hà Nội sẽ có cơ hội trải nghiệm và làm việc như một người cán bộ thư viện thực thụ tại một Trung tâm Thông tin - Thư viện hiện đại, thực hiện đầy đủ các chuẩn nghiệp vụ thư viện. Được thực hành các các công việc như phục vụ bạn đọc hay xử lý nghiệp vụ, các bạn sinh viên sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm hữu ích cho công việc của mình sau này.

Bên cạnh đó, Trung tâm Thông tin - Thư viện trường Đại học Y tế công cộng cũng có thêm những người đồng nghiệp mới, trẻ trung, năng động hỗ trợ thêm cho các hoạt động của Trung tâm.