• Giá bán
  60,000
  Nhà xuất bản
  Nhà xuất bản: 
  Y học
  Năm xuất bản
  Năm xuất bản: 
  2016
Thông tin nhan đề Vệ sinh học môi trường và nghề nghiệp : giáo trình giảng dạy dành cho đối tượng cử nhân Y tế công cộng định hướng sức khỏe môi trường nghề nghiệp / Trường Đại học Y tế công cộng ; chủ biên, Nguyễn Duy Bảo, Nguyễn Ngọc Bích
Xuẩt bản,phát hành H. : Y học, 2016
Mô tả vật lý 219 tr. : minh họa ; 27 cm