Bạn đọc có nhu cầu mua sách có thể liên hệ theo thông tin:
- Trực tiếp tại Thư viện hoặc
- Gọi điện đến số 024.62662387 hoặc
- Gửi email về địa chỉ thuvienhuph@huph.edu.vn
Giá bán: 60,000 VNĐ
Giá bán: 60,000 VNĐ
Giá bán: 60,000 VNĐ
Giá bán: 82,000 VNĐ
Giá bán: 115,000 VNĐ
Giá bán: 118,000 VNĐ
Giá bán: 51,000 VNĐ
Giá bán: 68,000 VNĐ
Giá bán: 68,000 VNĐ
Giá bán: 48,500 VNĐ

Pages