TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN

Cung cấp thông tin

 

Dịch vụ cung cấp thông tin của thư viện đáp ứng mọi nhu cầu của bạn đọc về thông tin y tế.

 

Địa chỉ liên hệ: thuvienhuph@huph.edu.vn