TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN

Bệnh truyền nhiễm

Bệnh truyền nhiễm : tài liệu giảng dạy dành cho sinh viên cử nhân xét nghiệm y học dự phòng / chủ biên, Hà Văn Như. - H. : Y học, 2017. - 250 tr. : minh họa ; 30 cm

ISBN: 9786046629894, Giá tiền: 28.000đ

Chỉ số định danh: 616.9 B256

Giáo trình Bệnh truyền nhiễm cung cấp cho sinh viên Cử nhân xét nghiệm Y học dự phòng những kiến thức cơ bản về nguyên nhân, phương thức lây truyền, triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng, nguyên tắc điều trị và dự phòng một số bệnh truyền nhiễm thường gặp, có khả năng lây truyền cao và gây ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng.