TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN

Chương trình Thạc sỹ YTCC Global Health tại Nhật Bản

Chương trình Thạc sỹ Y tế công cộng Global Health tại Tokyo Medical and Dental University (TMDU), Nhật Bản được thiết kế để nâng cao kiến thức và kỹ năng của người học trong các lĩnh vực y tế công cộng với những kiến thức về y tế công cộng trong bối cảnh thực tế. Chi tiết chương trình được thông tin tại trang web: http://www.tmd.ac.jp/cmn/mphgh/

Chương trình sẽ có miễn giảm học phí tùy theo kết quả học tập của người học.

Thư viện xin giới thiệu để các bạn có quan tâm tìm hiểu và apply.