TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN

Giới thiệu

     Trung tâm Thông tin - Thư viện trường Đại học Y tế công cộng  được xây dựng và phát triển trên cơ sở thư viện trường Cán bộ quản lý y tế (tiền thân của trường Đại học Y tế công cộng  hiện nay).

       Trung tâm Thông tin Thư viện trường Đại học Y tế công cộng được bố trí trên toàn bộ mặt bằng tầng 3 tòa nhà Giảng đường, có tổng diện tích hơn hai nghìn mét vuông, được đầu tư đồng bộ, thiết kế hiện đại, tiện ích và gần gũi với người đọc. Với hơn 19.000 tài liệu đa dạng, phong phú về loại hình, cập nhật và hoàn chỉnh về nội dung, bao quát đầy đủ các khía cạnh của Y tế công cộng, được quản lý chặt chẽ và khai thác hiệu quả thông qua hệ thống phần mềm chuyên ngành, Trung tâm Thông tin Thư viện thực sự là môi trường học tập thân thiện, không gian đọc lý tưởng, là giảng đường thứ hai hỗ trợ tích cực và hiệu quả cho bạn đọc cũng như cho các họat động giảng dạy, nghiên cứu khoa học và phát triển chung của nhà trường.