TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN

HINARI được trao giải Louise Darling Medal 2015

Louise Darling Medal là giải thưởng thường niên của Hiệp hội Thư viện Y học Hoa Kỳ (MLA) dành cho các cá nhân, tổ chức có những thành tích xuất sắc trong việc phát triển vốn tài liệu ngành y học. Giải thưởng này được thành lập vào năm 1987 và bắt đầu trao giải thưởng đầu tiên vào năm 1988.
Năm 2015, HINARI đã được Hiệp hội Thư viện Y học Hoa Kỳ trao giải Louise Darling Medal về những nỗ lực trong phát triển vốn tài liệu ngành y học. Cùng với các đơn vị khác trong lĩnh vực thư viện y học trên toàn thế giới, Thư viện trường Đại học Y tế công cộng đã gửi thư giới thiệu những hoạt động của HINARI lên MLA góp phần đưa HINARI nhận được giải thưởng cao quý này.