TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN

Hoạt động đào tạo tại Thư viện trong tháng 5/2016

Trong tháng 5, thư viện tiếp tục triển khai các hoạt động đào tạo nhằm hỗ trợ các bạn học viên/sinh viên một số kĩ năng như tìm kiếm thông tin, cách thức trình bày tài liệu tham khảo ...

Để đáp ứng nhu cầu của các bạn sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp cũng như các bạn khác có nhu cầu, thư viện sẽ tổ chức lớp Hướng dẫn quản lý tài liệu tham khảo sử dụng phầm mềm EndNote

Thời gian: 14h thứ sáu ngày 13/5/2016 và 20/5/2016
Địa điểm: Kho Mở - Thư viện
Cách thức đăng ký:
- Đăng ký trên trang Fanpage của thư viện (comment, inbox ...)
- Đăng ký bằng cách gửi email về địa chỉ thuvienhsph@huph.edu.vn
- Đăng ký tại Bảng tin trước cửa Kho Mở
Khi đăng ký, bạn đọc cần ghi rõ Họ tên, Lớp, Email, SĐT, Ngày học/Nội dung buổi học đăng ký.

Bạn đọc cần đăng ký chậm nhất là 2 ngày trước khi buổi học diễn ra để được xếp lớp

(HSPH_Lib)