TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN

Hoạt động đào tạo tại Thư viện trong tháng 6/2016

Trong tháng 6, thư viện sẽ tổ chức các hoạt động đào tạo nhằm hỗ trợ các bạn học viên/sinh viên một số kĩ năng như tìm kiếm thông tin, cách thức trình bày tài liệu tham khảo ... với hai nội dung cụ thể như sau:

Ngày Nội dung
17/6/2016 Hướng dẫn tìm kiếm toàn văn sách điện tử về y tế
24/6/2016 Hướng dẫn quản lý tài liệu tham khảo sử dụng phần mềm EndNote

Địa điểm: Thư viện, tầng 3 nhà 7 tầng
Thời gian: 14h-15h30

Bạn đọc có thể đăng ký tham gia các nội dung trên theo các cách sau:

Khi đăng ký, bạn đọc cần ghi rõ Họ tên, Lớp, Email, SĐT, Ngày học/Nội dung buổi học đăng ký.

Bạn đọc cần đăng ký trước khi buổi học diễn ra ít nhất là hai ngày để được xếp lớp

(HSPH_Lib)