TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN

Lịch đào tạo

Theo kết quả điều tra nhu cầu bạn đọc, Thư viện dự kiến tổ chức 2 buổi đào tạo trong tháng 3/2017 với nội dung "Hướng dẫn sử dụng EndNote X8". Thời gian cụ thể như sau:

-  Thứ 6 - Ngày 10/3/2017: 14h-16h

-  Thứ 6 - Ngày 24/3/2017: 14h-16h

Số lượng học viên mỗi buổi từ 3-5 bạn.

Mời các bạn có nhu cầu học đăng ký qua FB của thư viện nhé

Hẹn gặp các bạn!