TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN

Nhân sự

 

Ảnh Họ tên, Chức trách nhiệm vụ chính Liên hệ

Nguyễn Hải Hà

(Giám đốc Trung tâm)

Thạc sĩ Thông tin - Thư viện

Chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn bộ về hoạt động của Trung tâm Thông tin - Thư viện

 

nhh@huph.edu.vn

Bùi Thị Ngọc Oanh

(Cán bộ Thư viện)

Thạc sĩ Thông tin - Thư viện

Phụ trách các công việc:

  • Phục vụ bạn đọc tại Kho Đóng
  • Tiếp nhận, Xử lý Luận án, Luận văn

 

btno@huph.edu.vn

Phạm Quỳnh Trang

(Cán bộ Thư viện)

Thạc sĩ Thông tin - Thư viện

Phụ trách các công việc:

  • Phục vụ bạn đọc tại Kho Đóng
  • Tiếp nhận, Phát hành/Bán sách nhà trường in
pqt1@huph.edu.vn

Đinh Thị Phương Thúy

(Cán bộ Thư viện)

Thạc sĩ Thông tin - Thư viện

Phụ trách công việc:

  • Phục vụ bạn đọc tại Kho Mở
dtpt@huph.edu.vn