TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN

Sức khỏe môi trường

Sức khỏe môi trường: giáo trình giảng dạy cao học và chuyên khoa I Y tế công cộng

Trong những năm gần đây khi Việt Nam đang phải đối mặt với những thách thức lớn về sức khỏe môi trường như biến đổi khí hậu, sực bùng phát và quay trở lại của một số bệnh dịch mới nguy hiểm và các sự cố môi trường thì các vấn đề sức khỏe môi trường đã và đang trở thành tâm điểm chú ý của Y tế công cộng. Ngành khoa học Sức khỏe môi trường hướng tới kiểm soát các yếu tố nguy cơ sức khỏe môi trường, kiểm soát ô nhiêm, quản lý các yếu tố nguy cơ môi trường để hướng tới nâng cao sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường.

Cuốn sách Sức khỏe môi trường dùng trong giảng dạy cao học và chuyên khoa I Y tế công cộng được biên soạn với 8 chủ đề nhằm giới thiệu với học viên các chính sách về sức khỏe môi trường đang có hiệu lực cũng như những vấn đề sức khỏe môi trường hiện nay với các phương pháp tiếp cận hiện đại, tiên tiến như phương pháp tiếp cận hệ sinh thái đối với vấn đề sức khỏe (EcoHealth Approach), cách tiếp cận một sức khỏe (One Health) trong phòng chống các bệnh lây truyền giữa động vật và người.

Nội dung cụ thể của cuốn sách như sau:

Bài 1: Một số văn bản, chính sách về sức khỏe môi trường ở Việt Nam và trên thế giới

Bài 2: Dịch tễ học môi trường

Bài 3: Cách tiếp cận hệ sinh thái đối với các vấn đề sức khỏe - EcoHealth

Bài 4: Cách tiếp cận một sức khỏe trong phòng chống các bệnh lây truyền giữa động vật và người

Bài 5: Biến đổi khí hậu và ảnh hưởng sức khỏe

Bài 6: Thuốc bảo vệ thực vật và các hợp chất hữu cơ bền vững trong môi trường (POP)

Bài 7: Đánh giá tác động sức khỏe

Bài 8: Đánh giá nguy cơ sức khỏe môi trường

Trung tâm Thông tin - Thư viện trân trọng giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách này!