TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN

Sức khỏe nghề nghiệp

Sức khỏe nghề nghiệp : giáo trình đào tạo Cao học Y tế công cộng và Quản lý bệnh viện / Trường Đại học Y tế công cộng ; chủ biên, Nguyễn Thúy Quỳnh. - H. : Y học, 2016. - 198 tr. ; 27 cm

Giáo trình Sức khỏe nghề nghiệp được các nhà chuyên môn giàu kinh nghiệm và tâm huyết với công tác đào tạo biên soạn. Cuốn sách cập nhật các kiến thức, thông tin chính xác, khoa học, hiện đại và thực tiễn về công tác an toàn vệ sinh lao động tại Việt Nam trong thời đại mới. Cuốn sách vừa là giáo trình đào tạo, vừa là tài liệu tham khảo tốt về lĩnh vực sức khỏe nghề nghiệp.

Cuốn sách gồm 7 bài, cụ thể như sau:

Bài 1: Tổng quan sức khỏe và an toàn nghề nghiệp

Bài 2: Tác hại nghề nghiệp

Bài 3: Bệnh nghề nghiệp

Bài 4: An toàn lao động và tai nạn lao động

Bài 5: Dịch tễ học sức khỏe nghề nghiệp

Bài 6: Nâng cao sức khỏe nơi làm việc

Bài 7: Quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp tại nơi làm việc

Trung tâm Thông tin - Thư viện trân trọng giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách này