TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN

Photocopy

Đối với tài liệu không được mượn về, Thư viện có dịch vụ sao chụp tài liệu cho bạn đọc có nhu cầu. Bạn đọc được phép đăng ký phôtô tối đa là 10% hoặc một (1) chương sách (đối với sách có từ hai (2) chương trở lên), hoặc một (1) bài tạp chí cho mỗi số tạp chí xuất bản.

Bạn đọc có thể đăng ký phôtô tại bàn thủ thư theo mẫu in sẵn. Lệ phí sao chụp là 500đ cho mỗi trang A4.

Đối với bạn đọc từ xa: Bạn đọc có nhu cầu photo tài liệu vui lòng gửi các thông tin về tài liệu cần photo đến địa chỉ thuvienhuph@huph.edu.vn để được phục vụ.