TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN

Sách bán

Bạn đọc có nhu cầu mua sách có thể liên hệ theo thông tin:

- Trực tiếp tại Thư viện hoặc

- Gọi điện đến số 024.62662387 hoặc

- Gửi email về địa chỉ thuvienhuph@huph.edu.vn

 

DANH SÁCH SÁCH BÁN CỦA NHÀ TRƯỜNG

Danh sách sách bán cập nhật: xem tại đây

Sách xuất bản năm 2016 - 2017    

Giá tiền: 128.000đ

Giá tiền: 60.000đ

   

Giá tiền: 60.000đ

Giá tiền: 60.000đ

Giá tiền: 90.000đ

Giá tiền: 70.000đ

Giá tiền: 60.000đ

Giá tiền: 67.000đ

Giá tiền: 87.000đ

Giá tiền: 96.000đ

       
Sách xuất bản năm 2015    

Giá tiền: 68.000đ

Giá tiền: 115.000đ

Giá tiền: 68.000đ

Giá tiền: 67.000đ

Giá tiền: 118.000đ

Giá tiền: 51.000đ

Giá tiền: 48.500đ

Giá tiền: 82.000đ

       
Sách xuất bản năm 2014    

Giá tiền: 77.000đ

Giá tiền: 39.000đ

Giá tiền: 52.000đ

Giá tiền: 72.000đ

Giá tiền: 43.500đ

Giá tiền: 43.500đ

Giá tiền: 100.000đ

Giá tiền: 54.000đ

       
Sách xuất bản từ năm 2012    

Giá tiền: 40.000đ

Giá tiền: 54.000đ

Giá tiền: 53.500đ

Giá tiền: 53.500đ

Giá tiền: 33.500đ

Giá tiền: 83.000đ

Giá tiền: 41.500đ

Giá tiền: 29.500đ

Giá tiền: 57.500đ

Giá tiền: 57.000đ

Giá tiền: 36.500đ

Giá tiền: 55.500đ

 

Giá tiền: 59.500đ

Giá tiền: 100.000đ

Giá tiền: 37.000đ

Giá tiền: 55.000đ

Giá tiền: 46.000đ

 

Giá tiền: 90.000đ

 

Giá tiền: 65.500đ

 

Giá tiền: 48.500đ

Giá tiền: 66.000đ

Giá tiền: 28.000đ

Giá tiền: 90.000đ

Giá tiền: 97.000đ