• Giá bán
    40,000
    Nhà xuất bản
    Năm xuất bản
Thông tin nhan đề Các phương pháp đánh giá và phòng chống một số bệnh liên quan đến dinh dưỡng / Lê Danh Tuyên, Nguyễn Đỗ Huy, Nguyễn Thanh Hà...[et al.]
Xuẩt bản,phát hành H. : Lao động xã hội, 2012
Mô tả vật lý 248tr. : minh họa ; 25cm