Ngày 15/7/2022, cán bộ thư viện trường Đại học Y tế công cộng đã tham dự hội thảo quốc tế trực tuyến DIDL2022: Phát triển thư viện số thông minh - kinh nghiệm nước ngoài và giải pháp cho Việt Nam. Hội thảo do Thư viện trường Đại học Tôn Đức Thắng và Thư viện trường Đại học Chulalongkorn (Thái Lan) phối hợp tổ chức.
DIDL 2022 là diễn đàn học thuật chia sẻ về xu hướng phát triển nguồn dữ liệu số trong bối cảnh liên thông thư viện và các giải pháp ứng dụng phù hợp liên quan đến xây dựng và phát triển thư viện số thông minh trong điều kiện của Việt Nam.
Tại hội thảo, các chuyên gia đã trao đổi kinh nghiệm nước ngoài có thể vận dụng ở Việt Nam trong quá trình phát triển nguồn tài nguyên số, xây dựng thư viện số thông minh, đa dạng hóa các dịch vụ thông tin thư viện sử dụng tài nguyên số, sản phẩm thông tin số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phát triển các ứng dụng trên thiết bị di động thông minh cung cấp dịch vụ trực tuyến đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu, giải trí của người sử dụng thư viện và xây dựng xã hội học tập.
Hội thảo cũng đưa ra các giải pháp phát triển thư viện số thông minh với các mô hình, nội dung cụ thể trong việc tiếp tục đầu tư nâng cấp phần cứng, phần mềm, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật hiện đại, các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng đối với các hệ thống thư viện để nâng cao năng lực hoạt động của thư viện hiện đại, bảo đảm cung ứng các loại hình dịch vụ thông tin đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người sử dụng thư viện.