• Giá bán
    96,000
    Nhà xuất bản
    Năm xuất bản
Thông tin nhan đề Dịch tễ học các bệnh không truyền nhiễm : giáo trình dành cho cử nhân y tế công cộng / Trường Đại học Y tế công cộng, Khoa Các khoa học cơ bản ; chủ biên, Bùi Thị Thu Hà
Xuẩt bản,phát hành H. : Y học, 2016
Mô tả vật lý 139 tr. : minh họa ; 27 cm