• Giá bán
    77,000
    Nhà xuất bản
    Năm xuất bản
Thông tin nhan đề Giáo trình môn học Dịch tễ học các bệnh truyền nhiễm : tài liệu giảng dạy dành cho cử nhân y tế công cộng / chủ biên, Bùi Thị Thu Hà
Xuẩt bản,phát hành H. : Y học, 2014
Mô tả vật lý 154 tr. : minh họa ; 27 cm