• Giá bán
    39,000
    Nhà xuất bản
    Năm xuất bản
Thông tin nhan đề Dịch tễ thống kê nâng cao : dành cho đối tượng học viên sau đại học / chủ biên, Bùi Thị Tú Quyên
Xuẩt bản,phát hành H. : Y học, 2014
Mô tả vật lý 146 tr. : minh họa ; 27 cm