• Giá bán
    102,400
    Nhà xuất bản
    Y học
    Năm xuất bản
    2019

GIÁO TRÌNH ĐÁNH GIÁ KINH TẾ Y TẾ NÂNG CAO

Đánh giá kinh tế y tế là phương pháp xác định, đo lường, đánh giá và so sánh chi phí và kết quả của các phương án can thiệp y tế khác nhau.
Đánh giá kinh tế y tế là một trong những công cụ quan trọng nhằm cung cấp thông tin cho các nhà hoạch định chính sách trong việc xác định ưu tiên phân bổ nguồn lực.
Cuốn giáo trình Đánh giá kinh tế y tế nâng cao được biên soạn là tài liệu học tập cho các học viên cao học Y tế công cộng và Quản lý bệnh viện. Đây cũng là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà quản lý y tế.

Cuốn sách gồm 4 bài là các nội dung chính:
Bài 1: Mô hình hóa trong đánh giá kinh tế y tế
Bài 2: Kỹ thuật sử dụng trong đánh giá kinh tế y tế
Bài 3: Thẩm định chất lượng các nghiên cứu đánh giá kinh tế y tế
Bài 4: Phương pháp đo lường sẵn sàng chi trả

Cuốn sách đã sẵn sàng đến tay bạn đọc.
Thư viện trân trọng giới thiệu và mời các bạn tìm đọc