• Giá bán
    115,000
    Nhà xuất bản
    Y học
    Năm xuất bản
    2018

Tên sách: Giáo trình Phương pháp nghiên cứu trong bệnh viện

Tác giả: PGS.TS Hoàng Văn Minh (chủ biên), PGS.TS. Nguyễn Thanh Hương, PGS.TS. Vũ Thị Hoàng Lan, PGS.TS. Hồ Thị Hiền, PGS.TS. Lã Ngọc Quang, TS. Bùi Tú Quyên, TS. Lê Thị Kim Ánh, TS. Nguyễn Đức Thành, TS. Nguyễn Thị Hoài Thu, TS. Nguyễn Quỳnh Anh, ThS. Nguyễn Hải Hà, ThS. Nguyễn Thái Quỳnh Chi, ThS. Nguyễn Thu Hà.

Nhà xuất bản: Y học

Năm xuất bản: 2018

Số trang: 246 tr.

Giá bìa: 115.000đ

 

Cuốn sách được biên soạn bởi nhóm các giảng viên và nghiên cứu viên có kinh nghiệm của trường Đại học Y tế công cộng nhằm giới thiệu đến bạn đọc một số nội dung cơ bản và có tính ứng dụng đối với việc thiết kế và triển khai các đề tài NCKH trong bệnh viện như y học dựa vào bằng chứng, PPNC dịch tễ học, thống kê y học, PPNC định tính, PPNC kết hợp, PPNC quản lý nhân lực, nghiên cứu quản lý tài chính, nghiên cứu quản lý chất lượng dịch vụ y tế.

Nội dung của cuốn sách gồm 12 bài:

Bài 1: Khái niệm và thực hành y học dựa vào bằng chứng

Bài 2: Phương pháp tìm kiếm, tổng quan, quản lý và trích dẫn tài liệu tham khảo

Bài 3: Đạo đức trong nghiên cứu khoa học y học

Bài 4: Các thiết kế nghiên cứu dịch tễ học cơ bản ứng dụng trong bệnh viện

Bài 5: Cỡ mẫu và các phương pháp chọn mẫu trong nghiên cứu

Bài 6: Giới thiệu một số khái niệm thống kê cơ bản và quản lý số liệu bằng phần mềm STATA

Bài 7: Các kỹ thuật phân tích thống kê cơ bản

Bài 8: Nghiên cứu định tính trong bệnh viện

Bài 9: Phương pháp nghiên cứu kết hợp áp dụng trong bệnh viện

Bài 10: Nghiên cứu quản lý nhân lực trong bệnh viện

Bài 11: Nghiên cứu quản lý tài chính

Bài 12: Nghiên cứu quản lý chất lượng dịch vụ y tế trong bệnh viện

Thư viện trân trọng giới thiệu và  mời các bạn tìm đọc cuốn sách này.