Trong khuôn khổ dự án Thư viện điện tử dùng chung cho các cơ sở giáo dục đại học (SAHEP) mà Thư viện trường Đại học Y tế công cộng là một thành viên, bạn đọc của trường được truy cập vào 3 CSDL sách điện tử rất uy tín là:

  • CSDL sách điện tử Springer
  • CSDL sáng điện tử Elsevier
  • CSDL sách điện tử IG Publishing

Thư viện xin giới thiệu và mời bạn đọc sử dụng các CSDL này phục vụ học tập, nghiên cứu và giảng dạy.

Trong quá trình sử dụng, nếu cần hỗ trợ, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện qua email thuvienhuph@huph.edu.vn

Trân trọng thông báo