Ngày 15/9/2021, cán bộ Trung tâm Thông tin - Thư viện đã tham dự Hội thảo trực tuyến Giải pháp xây dựng thư viện thông minh 4.0 với phần mềm thư viện Liberty - Úc.

Tại Hội thảo, các diễn giả đến từ trong và ngoài nước đã trao đổi các nội dung về giải pháp xây dựng thư viện thông minh:

Giới thiệu thông tin về phần mềm quản lý thư viện thế hệ mới Liberty

Giới thiệu giải quáp tổng thể cho việc thiết kế và xây dựng thư viện thông minh

Nắm bắt được cách sử dụng các tính năng của phần mềm quản lý Liberty theo nhu cầu sử dụng và trình tự nghiệp vụ thư viện.