• Giá bán
    43,500
    Nhà xuất bản
    Năm xuất bản
Thông tin nhan đề Miễn dịch học : đối tượng: Cử nhân Y tế công cộng 4 năm / chủ biên, Nguyễn Thanh Thúy ; các tác giả, Phan Thị Thu Anh, Nguyễn Thanh Thúy, Trần Thị Mỹ Hạnh ; thư ký biên soạn, Trần Thị Mỹ Hạnh
Xuẩt bản,phát hành H. : Y học, 2014
Mô tả vật lý 99 tr. : minh họa màu ; 22 cm