Nhân ngày Dân số Thế giới 11/7, Thư viện xin giới thiệu đến bạn đọc một số trang web cung cấp các thông tin trong lĩnh vực dân số:

- Tổng cục Thống kê: https://www.gso.gov.vn
Bên cạnh những số liệu thống kê về kinh tế xã hội nói chung, mục Ấn phẩm thống kê còn cung cấp nhiều kết quả thống kê cập nhật như Báo cáo sơ bộ tổng điều tra dân số và nhà ở 2019, Báo cáo điều tra lao động việc làm ...

- Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình: http://www.gopfp.gov.vn/

- Dữ liệu Dân số & Phát triển: http://dspt.gopfp.gov.vn/
Trang web cho phép bạn đọc đọc nhiều bài báo toàn văn về già hóa dân số, mức sinh, tỷ số giới tính khi sinh, lao động, hôn nhân gia đình ...

- Quỹ Dân số Liên hiệp quốc tại Việt Nam (UNFPA): https://vietnam.unfpa.org/vi
Ngoài các thông tin cập nhật về vấn đề dân số, mục Ấn phẩm còn cung cấp rất nhiều các xuất bản phẩm của UNFPA

- Quỹ Dân số Liên hiệp quốc (UNFPA): https://www.unfpa.org/
Bên cạnh các xuất bản phẩm, UNFPA còn cung cấp các dữ liệu, số liệu thống kê ở phần Data trên website

- Trang Ngày Dân số Thế giới của LHQ: https://www.un.org/en/events/populationday/index.shtml
Trang web không chỉ giới thiệu Ngày Dân số Thế giới mà còn có nhiều nguồn tin về chủ đề dân số (mục Resources)

Thư viện hi vọng những thông tin trên sẽ giúp các bạn tìm được nhiều tài liệu hay trong lĩnh vực dân số.