Ngày 5 tháng 6 hàng năm được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc chọn là Ngày Môi trường thế giới. Đây là sự kiện môi trường quốc tế thường niên hết sức quan trọng được Việt Nam hưởng ứng từ năm 1982 nhằm góp phần nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động của cộng đồng về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.​

Chương trình Môi trường Liên hợp quốc đã đưa ra Chủ đề hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6) năm 2019 là “Ô nhiễm không khí” nhằm kêu gọi tất cả các quốc gia, cộng đồng và xã hội cùng hành động để cải thiện chất lượng môi trường không khí ở tất cả các thành phố và khu vực trên toàn thế giới.​ 

Bạn có biết các nguồn gây ra ô nhiễm không khí chủ yếu là:
- Ô nhiễm không khí trong nhà, hộ gia đình do hệ thống bếp nấu, sưởi ấm và ánh sáng
- Ô nhiễm không khí ngoài trời do phát thải từ các hoạt động sản xuất điện, giao thông, lò đốt công nghiệp, lò nung gạch, cháy rừng, nông nghiệp, các cơn bão bụi và bão cát

Và bạn có biết mỗi năm có:
- 6.5 triệu người chết sớm do chất lượng không khí kém
- 4.3 triệu người chết do ô nhiễm không khí trong nhà bởi hệ thống bếp nấu
- 2 triệu người chết bởi các bệnh về hô hấp do ô nhiễm không khí trong nhà
- 3.7 triệu người chết do ô nhiễm không khí ngoài trời

Vậy chúng ta có thể làm gì?

Có rất nhiều cách có thể làm – từ việc đạp xe hoặc đi bộ đi làm, đến tái chế rác không hữu cơ, kêu gọi chính quyền địa phương cải thiện không gian xanh trong thành phố.

Sau đây là một số ý tưởng khác:

+ Tắt đèn và thiết bị điện tử không sử dụng.

+ Kiểm tra hiệu quả cho hệ thống sưởi ấm gia đình và bếp nấu để sử dụng các mô hình tiết kiệm tiền và bảo vệ sức khỏe.

+ Không bao giờ đốt rác, vì điều này góp phần trực tiếp gây ô nhiễm không khí.