Các loại thực phẩm chúng ta ăn, không khí chúng ta hít thở, nước chúng ta uống và khí hậu của hành tinh của chúng ta đều đến từ thiên nhiên. Mỗi năm, thực vật biển sản sinh một nửa lượng oxy trong khí quyển và một cây trưởng thành làm sạch không khí khi hấp thụ 22 kg carbon dioxide, giải phóng oxy. Mặc dù thiên nhiên mang lại sự sống, lợi ích cho chúng ta nhưng chính chúng ta đang ngược đãi thiên nhiên. Đó là lý do chúng ta cần hành động để bảo vệ môi trường, bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ sự sống của chính chúng ta.

Kể từ năm 1974, ngày 5 tháng 6 được lấy làm Ngày Môi trường Thế giới nhằm thu hút các chính phủ, doanh nghiệp, cộng đồng và công dân tập trung nỗ lực vào các vấn đề môi trường cấp bách.

Chủ đề của Ngày Môi trường Thế giới năm nay là ĐA DẠNG SINH HỌC - một mối quan tâm vừa cấp bách vừa mang tính sống còn. Các thiên tai gần đây, từ các vụ cháy rừng ở Brazil, Mỹ và Úc đến sự xâm nhập của châu chấu trên khắp Đông Phi và cả COVID-19 - một đại dịch toàn cầu đã chứng minh sự phụ thuộc lẫn nhau của con người và thiên nhiên, môi trường sống.

Nhân ngày Môi trường Thế giới 5/6, Thư viện xin giới thiệu đến các bạn một số nguồn tin hữu ích về chủ đề môi trường:
- Trang tin về Ngày Môi trường thế giới: https://www.worldenvironmentday.global/
- Trang tin về Ngày Môi trường thế giới của Liên hợp quốc: https://www.un.org/en/observances/environment-day
- Trang tin của UNESCO: https://en.unesco.org/commemorations/environmentday
- CSDL OARE Research in the Environment: http://oare.research4life.org/content/en/journals.php

Thư viện trân trọng giới thiệu