Ngày Môi trường Thế giới 2022 với chủ đề "Chỉ một Trái đất" cho thấy tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường và tạo động lực cho các nỗ lực toàn cầu nhằm xây dựng một trái đất tốt hơn.
Trái đất của chúng ta đang phải đối mặt với những vẫn đề khẩn cấp mang tính toàn cầu:
Khí hậu nóng lên quá nhanh khiến con người và thiên nhiên không kịp thích ứng;
Môi trường sống bị đe dọa và ước tính có khoảng 1 triệu loài đang bị đe dọa tuyệt chủng;
Ô nhiễm xảy ra với không khí, đất đai và nước ...
Cách thoát khỏi tình thế tiến thoái lưỡng nan này là chuyển đổi các nền kinh tế và xã hội của chúng ta để làm cho chúng hòa nhập, công bằng và kết nối hơn với tự nhiên.
Mời các bạn xem thêm các thông tin liên quan đến Ngày Môi trường Thế giới tại đây:
- Chương trình Môi trường của Liên hợp quốc (UNEP): https://www.unep.org/.../un-day/world-environment-day-2022
- Chuyên trang Ngày Môi trường Thế giới: https://www.worldenvironmentday.global/
Nhân ngày Môi trường Thế giới, Thư viện cũng xin gửi đến quý bạn đọc đặc biệt là các bạn sinh viên Thư mục chuyên đề tài liệu ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường. Đây là một số tài liệu có tại Thư viện phục vụ đào tạo ngành Cử nhân Công nghệ Kỹ thuật Môi trường của Trường ĐH Y tế công cộng.