• Giá bán
    Nhà xuất bản
    Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh
    Năm xuất bản
    2018

Thư viện trân trọng giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách Phân tích dữ liệu với R

Phân tích dữ liệu với R / Nguyễn Văn Tuấn. - Tái bản. - H. : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 518 tr. : minh họa ; 25 cm
ISBN: 9786045881880, 250.000đ
Chỉ số định danh: 005.55 T502

R là một phần mềm sử dụng cho phân tích thống kê và đồ thị. Về bản chất, R là ngôn ngữ máy tính đa năng, có thể sử dụng cho nhiều mục tiêu khác nhau, từ tính toán đơn giản, toán học giải trí, tính toán ma trận, đến các phân tích thống kê phức tạp. 
Cuốn sách này được biên soạn chủ yếu dành cho sinh viên đại học và các nhà nghiên cứu khoa học - những người cần một phần mềm để học thống kê, để phân tích số liệu hay vẽ đồ thị từ số liệu khoa học. Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc những kiến thức cơ bản về thống kê, cách ứng dụng R cho giải quyết vấn đề và qua đó làm nền tảng để bạn đọc tìm hiểu hay phát triển thêm R.

Cuốn sách gồm 21 bài với các nội dung như Giới thiệu về ngôn ngữ R; Phân tích thống kê mô tả; Phân tích hồi quy tuyến tính; Phân tích phương sai, Phân tích hồi quy logistic; Phân tích sống còn; Phân tích đa biến; Các phương pháp Bootstrap, Bayers; Hướng dẫn sử dụng WinBUGS ...

Sách đã có tại Thư viện, mời các bạn tìm đọc.