• Giá bán
    46,000
    Nhà xuất bản
    Năm xuất bản
Thông tin nhan đề Quản lý Dược bệnh viện : tài liệu giảng dạy / Trường đại học Y tế công cộng ; chủ biên, Phạm Trí Dũng
Xuẩt bản,phát hành H. : Lao động xã hội, 2012
Mô tả vật lý 182 tr. : minh họa ; 27 cm