• Giá bán
    51,000
    Nhà xuất bản
    Nhà xuất bản Y học
    Năm xuất bản
    2015
Thông tin nhan đề Quản lý nguồn nhân lực : giáo trình cho học viên sau đại học / Trường Đại học Y tế công cộng ; chủ biên, Bùi Thị Thu Hà
Xuẩt bản,phát hành H. : Y học, 2015
Mô tả vật lý 175 tr. : minh họa ; 27 cm