• Giá bán
    57,000
    Nhà xuất bản
    Y học
    Năm xuất bản
    2018

Thư viện trân trọng giới thiệu đến các bạn cuốn sách mới về chủ đề quản lý nguồn nhân lực. Thông tin về cuốn sách như sau:

Tên sách: Quản lý nguồn nhân lực y tế
Tác giả: Chủ biên: TS. Phạm Văn Tác; tham gia biên soạn: TS. Phạm Văn Tác, GS.TS. Bùi Thị Thu Hà, PGS.TS. Phạm Trí Dũng, PGS. TS. Nguyễn Tuấn Hưng, TS. Trần Viết Hùng, TS. Nguyễn Hồng Sơn. TS. Nguyễn Thị Hoài Thu, TS. Nguyễn Đức Thành, Ths. Nguyễn Lan Hương, Ths. Phùng Thanh Hùng; Thư ký: Ths. Phùng Thanh Hùng, Ths. Hồ Nguyệt Anh.
Nhà xuất bản: Y học
Năm xuất bản: 2018
Giá tiền: 57.000đ

Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc kiến thức liên quan đến các lĩnh vực của công tác nhân lực trong các tổ chức và đơn vị y tế, nội dung cụ thể như sau:

Bài 1: Tổng quan về quản lý nguồn nhân lực y tế

Bài 2: Nguyên tắc cơ bản quản lý nhân lực tại các cơ sở y tế

Bài 3: Xây dựng, quy hoạch, kế hoạch phát triển nhân lực y tế

Bài 4: Tuyển dụng và sử dụng nhân lực

Bài 5: Đào tạo và phát triển nhân lực y tế

Bài 6: Đánh giá thực hiện công việc của nhân viên y tế

Bài 7: Tạo động lực làm việc cho nhân viên

Bài 8: Xây dựng chính sách đãi ngộ

Thư viện trân trọng giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách này