• Giá bán
    53,500
    Nhà xuất bản
    Năm xuất bản
hông tin nhan đề Quản lý an toàn thực phẩm: Tài liệu giảng dạy cử nhân y tế công cộng - Định hướng dinh dưỡng và an toàn thực phẩm / Trường Đại học Y tế công cộng, Bộ môn dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm; Biên soạn, Nguyễn Công Khẩn, Trần Đáng, Nguyễn Văn Nhiên...[.et.]
Xuẩt bản,phát hành H. : Lao động xã hội, 2012
Mô tả vật lý 198 tr. : minh họa ; 25cm