Đào tạo người dùng tin là một trong những hoạt động thường quy của Thư viện nhằm hỗ trợ người dùng tin tìm kiếm và sử dụng thông tin hiệu quả. Hàng tháng, dựa trên nhu cầu của người học, Thư viện sẽ tổ chức các nội dung đào tạo cho phù hợp. Các buổi học thường có quy mô nhỏ với nhóm từ 3-5 người để đảm bảo hỗ trợ người học tốt nhất cũng như đảm bảo nội dung của buổi học.

Trong tháng 5, Thư viện đã tổ chức ba buổi đào tạo, trong đó hai buổi có nội dung Hướng dẫn trích dẫn và quản lý tài liệu tham khảo sử dụng phần mềm EndNote và một buổi học Hướng dẫn tìm kiếm trong CSDL PubMed. Đây là các nội dung luôn được bạn đọc yêu cầu cũng như đăng ký tham gia nhiều nhất.

Với buổi học EndNote, các bạn đã được giới thiệu về trích dẫn tài liệu và trình bày danh mục tài liệu tham khảo nói chung và quy định đang áp dụng tại trường. Qua đó, các bạn hiểu được các quy định về trình bày và những ưu điểm khi sử dụng phần mềm EndNote. Thời lượng lớn của buổi học tập trung vào hướng dẫn học viên sử dụng EndNote với các thao tác cơ bản như nhập thông tin, chèn/xóa trích dẫn, thay đổi định dạng ... Mục đích của buổi học là các bạn áp dụng được và sử dụng được EndNote khi viết luận văn, khóa luận hay các báo cáo của mình.

Buổi học PudMed lại giới thiệu đến bạn đọc cách thức tìm kiếm trong CSDL PubMed với ưu điểm là sử dụng bộ lọc filter chi tiết; xây dựng biểu thức tìm kiếm dễ dàng qua hỗ trợ của công cụ builder search và MeSH term.

Qua buổi học, việc sử dụng EndNote và tìm kiếm trong CSDL PubMed đã trở nên quen thuộc, dễ dàng với bạn đọc. 

Thư viện hi vọng các bạn đã áp dụng được những nội dung đã học vào các hoạt động học tập và nghiên cứu của mình.

Một số hình ảnh của các buổi đào tạo trong tháng 5 tại Thư viện: