• Giá bán
    118,000
    Nhà xuất bản
    Nhà xuất bản Y học
    Năm xuất bản
    2015
Thông tin nhan đề Sức khỏe môi trường cơ bản : giáo trình giảng dạy cho đối tượng cử nhân Y tế công cộng / Trường Đại học Y tế công cộng, Khoa Sức khỏe môi trường - nghề nghiệp ; chủ biên, Lê Thị Thanh Hương
Xuẩt bản,phát hành H. : Y học, 2015
Mô tả vật lý 190 tr. : minh họa ; 27 cm