• Giá bán
    66,000
    Nhà xuất bản
    Năm xuất bản
Thông tin nhan đề Sức khỏe trường học: Giáo trình cho cử nhân y tế công cộng - Định hướng SKMT NN / chủ biên, Nguyễn Huy Nga, Trần Văn Dần
Xuẩt bản,phát hành H. : Lao động xã hội, 2012
Mô tả vật lý viii, 192tr. : minh họa ; 25cm