• Giá bán
    90,000
    Nhà xuất bản
    Năm xuất bản
Thông tin nhan đề Tổ chức và quản lý hệ thống y tế : tài liệu dạy học cho cử nhân y tế công cộng / chủ biên, Đỗ Mai Hoa
Xuẩt bản,phát hành H. : Lao động xã hội, 2012
Mô tả vật lý 247 tr. : minh họa có màu, 27 cm