Kính gửi các thầy/cô, anh/chị cùng các bạn học viên/sinh viên,
 

Với mục đích tìm hiểu nhu cầu cụ thể nhằm xây dựng danh mục bổ sung hiệu quả nhất, đáp ứng tối đa sách/tài nguyên học liệu phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của bạn đọc, Thư viện đã xây dựng bảng khảo sát dưới đây: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdi7e4-58YukYuNwbaoW-lacFHjMRjaL5WSMRD3_JuRZZlsGw/viewform?fbclid=IwAR03Gdu2mkDuOehxQS_K4DDMrEYGSQVfBdg1y8I-en5uNZNolkThZ7r5FiU

 
Thông qua bảng khảo sát trên, kính mong các thầy/cô, anh/chị cùng các bạn học viên/sinh viên, dựa trên nhu cầu và chuyên ngành của mình đề xuất các tài liệu để Thư viện xây dựng danh mục bổ sung phù hợp, hiệu quả, phục vụ bạn đọc ngày một tốt hơn.
Riêng đối với tạp chí, ngoài các tên tạp chí thầy/cô, anh/chị cùng các bạn học viên/sinh viên sẽ đề xuất trong bảng khảo sát, dựa trên theo dõi nhu cầu đọc của bạn đọc, Thư viện vẫn đề xuất bổ sung 5 tạp chí sau:
- Tạp chí Nghiên cứu sức khỏe và phát triển
- Tạp chí Nghiên cứu y học
- Tạp chí Y học dự phòng
- Tạp chí Tâm lý học
- Tạp chí Xã hội học
 
Thư viện xin mở form để nhận đề xuất của các thầy/cô, anh/chị và các bạn học viên/sinh viên đến ngày 16/12/2019
 
Xin trân trọng cảm ơn sự hơp tác của thầy/cô, anh/chị cùng các bạn học viên/sinh viên.