Kính gửi Quý thầy/cô, anh/chị học viên, sinh viên,

 

Trung tâm Thông tin - Thư viện xin gửi tới Quý thầy/cô, anh/chị các văn bản quy phạm nội bộ của Trung tâm được ban hành tháng 10 năm 2021 bao gồm bộ Quy định, quy trình Trung tâm Thông tin - Thư viện (ban hành kèm theo Quyết định số 739/QĐ-ĐHYTCC này 08 tháng 10 năm 2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Y tế công cộng)

Xem chi tiết văn bản tại đây: bộ Quy định, quy trình TT TT-TV

 

Trung tâm Thông tin - Thư viện trân trọng thông báo