Kính gửi các anh chị học viên, sinh viên,

Nhằm hướng dẫn học viên, sinh viên khai thác, sử dụng Thư viện hợp lý và hiệu quả, Thư viện tổ chức các buổi tập huấn Hướng dẫn sử dụng thư viện. 

Nôi dung:

  • Hướng dẫn đăng ký tài khoản thư viện
  • Hướng dẫn tìm kiếm tài liệu tại thư viện
  • Hướng dẫn khai thác tài liệu số
  • Hướng dẫn truy cập các CSDL nhà trường được phép khai thác

Đối tượng:

  • Học viên, sinh viên nhà trường chưa tham dự các lớp Hướng dẫn sử dụng thư viện đầu khoa
  • Học viên, sinh viên nhà trường có nhu cầu tham gia tập huấn nội dung Hướng dẫn sử dụng thư viện

Các anh/chị có nhu cầu tham gia, vui lòng đăng ký theo form: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGkJLG3GJ4nFNU5tTL2FKNOYU5Y1Ay...

Trân trọng