Kính gửi các anh chị học viên, sinh viên,

Thư viện xin gửi tới các anh/chị thông tin về các lớp đào tạo tại Thư viện được tổ chức trong tháng 9/2022

Các anh chị có nhu cầu tham gia các lớp đào tạo trên vui lòng đăng ký theo form tại đây: Đăng ký tham gia đào tạo tháng 9/2022

Thư viện trân trọng thông báo.