Kính gửi các anh chị học viên, sinh viên,

Thư viện xin gửi đến các anh chị thông tin về các lớp đào tạo kiến thức thông tin trong tháng 01/2022 như sau:

 

Các anh chị có nhu cầu tham gia các lớp đào tạo thì đăng ký theo link sau:

Link đăng ký tham gia các lớp hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện

Link đăng ký tham gia các lớp tìm kiếm tài liệu, EndNote

Thư viện trân trọng thông báo