Kính gửi các bạn,

Trong tháng 10, để hỗ trợ các bạn học viên/sinh viên trong học tập, nghiên cứu khoa học, Thư viện sẽ tổ chức ba buổi đào tạo có nội dung cụ thể như sau:

 

Ngày 09/10 và 23/10/2020: Hướng dẫn trích dẫn và quản lý tài liệu tham khảo sử dụng phần mềm EndNote

Ngày 16/10/2020: Hướng dẫn tìm kiếm tài liệu trong các CSDL trực tuyến

Thời gian: 14h-16h

Địa điểm: Thư viện HUPH (tầng 3 nhà C)

Các bạn có nhu cầu tham gia các buổi đào tạo trên xin đăng ký theo form sau: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGQuuVaJwAca_bIne2Jh2kGCnPjD8J... hoặc quét mã QR code trong ảnh trên

Thư viện trân trọng thông báo và mời các bạn đăng ký tham gia