THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO THÁNG 11/2019

Trong tháng 11, nhằm đáp ứng nhu cầu của đông đảo các bạn học viên, sinh viên, Thư viện sẽ tổ chức 2 buổi đào tạo với nội dung Hướng dẫn trích dẫn và quản lý tài liệu tham khảo sử dụng phần mềm EndNote.

Thông tin chi tiết về hai buổi đào tạo như sau:

Các bạn có nhu cầu học các lớp trên vui lòng đăng ký theo link sau: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmCOZU3a6fcIkqEHgnTN54EcaJRKo5Fp7apEnyPcSC9cPIFw/viewform

Thư viện trân trọng thông báo và mời các bạn đăng ký tham gia