Kính gửi các thầy/cô và các anh chị học viên/sinh viên, 
 
Thư viện xin gửi đến thầy/cô và các anh/chị thông tin về hoạt động đào tạo tại Thư viện trong tháng 11/2020.
Trong tháng 11, Thư viện sẽ tổ chức các buổi đào tạo với các nội dung cụ thể như sau:
 
Ngày 06/11 & 13/11/2020: Hướng dẫn trích dẫn và quản lý TLTK sử dụng phần mềm EndNote
Ngày 27/11/2020: Hướng dẫn tìm kiếm tài liệu trong các CSDL trực tuyến.
 
Mời các bạn có nhu cầu tham gia đăng ký theo link sau: https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeAibs64DOj0J.../viewform
 
Thư viện trân trọng thông báo và mời các bạn đăng ký tham gia.